Länk till LinkedIn

HELAG

HELAG

Kvalitet och miljö

Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder och leverantörer. I denna strävan ingår att vår servicegrad och kvalitet möter upp till eller till och med överträffar era förväntningar. 

För att verka för ett hållbart samhälle där vi har minsta möjliga miljöpåverkan ser vi fortlöpande över våra processer och kan på så sätt kontinuerligt arbeta med förbättringar i miljöfrågor.

Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2008 och detta ligger till grund för att ständigt följa upp och mäta hur väl vi möter upp mot såväl lagar som våra kunders krav och förväntningar.

 

Ladda ner våra ISO-certifikat:
ISO 9001:2008
ISO 14001:2008

Download our ISO-certificate:
ISO 9001:2008
ISO 14001:2008