Säkringshållarplint

Kopplingsplint med säkringshållare, med eller utan trådskydd i polyamid PA 6.8 grå färg. Självslockn UL94V0. Säkringshållaren är avsedd för 5 x 20 mm säkring. Kontaktbleck i fosfor-brons 

Säkrignshållarplinten är utrustad med antirotationsstift i botten. Finns från 1-5poler inkl. säkringspol.  Ytterligare 1-poliga säkringsplintar kan jackas på med interlock låsning på plinten till önskat poltal. 

För att passa i ett stort antal applikationer har vi ett brett sortiment av kopplingsplint. Vi tillämpar kundanpassad märkning på vara egen producerade kopplingsplintar. Dessa kan märkas direkt på plinten, eller på en märklist som sätts ovanpå plinten. Märkningen i båda fallen värme präglas och klarar SEMKO:s krav samt är UV beständigt.

Kopplingsplintarna har som standard Isolationsmaterial polyamid 6.6.

Topklämmorna har som standard Isolationsmaterial polykarbonat.  

Självslocknande enligt UL94-V0. kravspecifikation GWIT 775° V0. Som tillval för hög tempererade ändamål tillhandahåller vi Isolationsmaterial i Stanyl eller Zytel

Inlägg i förtent Mässing. För WPR & WPB ingår även rostfritt bandstål.

Förzinkad Stålskruv eller Mässingskruv

 

Egenskaper:

•  -5 °C till +150 °C

•  Upp till 450 V

•  Upp till 40 A

•  Upp till 16 mm2

Säkringsplint

Svenska Helag AB | Box 6 | SE-573 21 TRANÅS | Tel: +46 75 242 46 00 |