Märklist

Märkning: Värmepräglas och klarar nötningsprovet samt är UV-beständigt.

Material: vit polystyrene

Ladda ner produktblad:
Märklist

Märklist

Svenska Helag AB | Box 6 | SE-573 21 TRANÅS | Tel: +46 75 242 46 00 |